برندگان مسابقات اینترنتی

اعلام برندگان در مسابقه : برج آزادی


فهرست برگزیدگان این مسابقه :


تعداد 31 شرکت کننده از كاربران سايت به عنوان برنده انتخاب شده اند .
جوايز برندگان در شهرستان ها به نشاني آنان ارسال مي‌شود و برندگان تهراني براي دريافت جوايز خود بايد به روابط عمومي كانون در تهران به نشاني خيابان فاطمي - مركز آفرينشهاي كانون مراجعه كنند .
نام شرکت کننده شهر
سجاد سنگ سفيدي اسفراين
فاطمه شعباني تفرش
منیره جهرمی تهران
هانيه مهدوي نژاد تهران
مریم فهیمی sabzevar
آیدا بهنام تهران
فاطمه موحديان عطار اصفهان
سیاوش وزیری مهر بیرجند
زهرا کاگونی تهران
فاطمه کاملی گرگان
محمد سلیمانی سمنان
امين غفوري تهران
ساره علیزاده مشهد
اعظم پژوهش مشهد
محمد سعید اروجلو تهران
مرتضي طاهري فر تهران
سید رسول امام جمعه تهران
تینا علیزاده فرهمند تهران
محمد حسین فرقانی بجستانی مشهد مقدس
سهند پیوندی تهران
محمدرضا قره شیر تهران
فاطمه عارفی دامغان
آسیه ثانوی سورکی ساری
ارسلان اکبری تهران
سيد صفا الدين هاشميان قزوين
آنیتا احمدی جیردهی تهران
مهدي چيت ساز تهران
شیوا نادری بهشهر
فاطمه حسینی مطلق یاسوج
سید حامد یحیی زاده یاسوج
همادخت رفیعی اراک