برندگان مسابقات اینترنتی

اعلام برندگان در مسابقه : مسیر پیروزی در کلام آسمانی


فهرست برگزیدگان این مسابقه :


تعداد 25 شرکت کننده از كاربران سايت به عنوان برنده انتخاب شده اند .
جوايز برندگان در شهرستان ها به نشاني آنان ارسال مي‌شود و برندگان تهراني براي دريافت جوايز خود بايد به روابط عمومي كانون در تهران به نشاني خيابان فاطمي - مركز آفرينشهاي كانون مراجعه كنند .
نام شرکت کننده شهر
سميه رضوانيان سمنان
فاطمه اسکندرزاده قزوین
فاطمه چلویی ساری
هادی فتاح زاده عجب شیر
مهدیه علی صوفی زابل
هادی بیگ محمدی اردبیل
سعدا چاردولي سنندج
اعلا زیمله تهران
فاطمه عارفی دامغان
محمدحسین دهقان اشکذری تهران
مجتبی کریمی پاکدشت
آناهید دهقانی پور بندرعباس
مریم کریمی بلندی زنجان
ایرج فاضلی فارسان
افسانه میثمی تهران
فاطمه دربانیان درگز
زینب روانگرد کرمان
مریم رستمی اسلام آباد غرب
سیدحسین شاکری ساری
مهدي نوري زنجان
محمدرضا عابدزاده زنجان
صبا نیک منش شیراز
نفیسه پاکروان کاشمر
عارفه فولادکو سیاهکل
مهرناز لیلاز مهرآبادی تهران