برندگان مسابقات اینترنتی

اعلام برندگان در مسابقه : زندگی شیرین 11


فهرست برگزیدگان این مسابقه :


تعداد 14 شرکت کننده از كاربران سايت به عنوان برنده انتخاب شده اند .
جوايز برندگان در شهرستان ها به نشاني آنان ارسال مي‌شود و برندگان تهراني براي دريافت جوايز خود بايد به روابط عمومي كانون در تهران به نشاني خيابان فاطمي - مركز آفرينشهاي كانون مراجعه كنند .
نام شرکت کننده شهر
منصوره خسروی راستابی فارسان
محمدرضا عقیقی تهران
سعید جابرزاده تهران
سپیده امینی فر درگز
زهرا مرادي سنندج
مریم زارع بیدکی یزد
فاطمه چلویی ساری
منصوره عارفی دامغان
فاطمه اسکندرزاده قزوین
آیسا رضایی نژاد سرپل ذهاب
مونا دباغیان تهران
هانیه لطفی قم
امیر حسین نیک منش شیراز
محمد رفيعي دليجان