برندگان مسابقات اینترنتی

اعلام برندگان در مسابقه : سرچشمه جاودانگی


فهرست برگزیدگان این مسابقه :


تعداد 20 شرکت کننده از كاربران سايت به عنوان برنده انتخاب شده اند .
جوايز برندگان در شهرستان ها به نشاني آنان ارسال مي‌شود و برندگان تهراني براي دريافت جوايز خود بايد به روابط عمومي كانون در تهران به نشاني خيابان فاطمي - مركز آفرينشهاي كانون مراجعه كنند .
نام شرکت کننده شهر
مهسا شريفيان مقدم كرمانشاه
کیومرث صادقی دستگردی شهرکرد
صادق نائنی مشهد
سعدا چاردولي سنندج
آرتین حجتی بجنورد
علی زیمله تهران
پریا احمدی کمرپشتی ساری
عطاءاله ممقاني تبريز
محمدمتین دربانیان درگز
مریم کریمی بلندی زنجان
فاطمه مرادی زنجان
امین رضا بهرامی همدان
حسن غريبي سمنان
صفیه دامیار شاهین دژ
مرادعلی سالاری رابر
سمانه منشی زاده شیراز
فاطمه اسکندرزاده قزوین
جواد وصالی آذربایجانغربی
مهدیه فراخی آذربایجانغربی
مهری نیکویی فر دزفول
اسامی برندگانی که در مسابقه کتبی شرکت کردند. ابراهیم نوری- مبینا روحبخش- امیر علی فضل الله - امیر مهدی الوانی- امیرعلی سبز علی - علی سلیقه - سید مهدی حسینی - سبحان حسن جانان-علی نبوی-