برندگان مسابقات اینترنتی

اعلام برندگان در مسابقه : زندگی شیرین 10


فهرست برگزیدگان این مسابقه :


تعداد 12 شرکت کننده از كاربران سايت به عنوان برنده انتخاب شده اند .
جوايز برندگان در شهرستان ها به نشاني آنان ارسال مي‌شود و برندگان تهراني براي دريافت جوايز خود بايد به روابط عمومي كانون در تهران به نشاني خيابان فاطمي - مركز آفرينشهاي كانون مراجعه كنند .
نام شرکت کننده شهر
سیدرضا عدنانی بروجن
محمد امين مقدم كرمانشاه
مونا دباغیان تهران
آذر نجاتی تهران
نگار نیک بخت گناباد (کاخک)
مهرناز لیلاز مهرآبادی تهران
حسن حسنی تهران
منصوره خسروی راستابی فارسان
فاطمه اسکندرزاده قزوین
افسانه خزایی اصفهان
سعید عابدزاده زنجان
حسین رنجبر تهران