برندگان مسابقات اینترنتی

اعلام برندگان در مسابقه : آفتاب مهربانی


فهرست برگزیدگان این مسابقه :


تعداد 23 شرکت کننده از كاربران سايت به عنوان برنده انتخاب شده اند .
جوايز برندگان در شهرستان ها به نشاني آنان ارسال مي‌شود و برندگان تهراني براي دريافت جوايز خود بايد به روابط عمومي كانون در تهران به نشاني خيابان فاطمي - مركز آفرينشهاي كانون مراجعه كنند .
نام شرکت کننده شهر
مسلم سلیمی کرمانشاه
سميه آآزادي فريد ميانه
بیتاسادات مهدوی گناباد
محمد نثاري تهران
نشتمان نامداری بندعباس
فاطمه دریس آبادان
خديجه اكبري بوشهر
ماهان فرجی پور لاکه رشت
محمد ربیعی آبادان
ميثم جابري كاشان
سارا رضائیان تهران
رضا غلامی خرامه
سید مهریاد حکیم تبریز
صغری بوریائی تهران
حسین ملک حسینی علی آباد کتول
سعید الهی مشهد
مهدیه جعفری کرمان
روژین معتمدی خیاوی مشگین شهر
نرجس امینی نی ریز شیراز
زینب قادری دامغان
اسماعیل مظفری کرج
محمدعلي چلمقاني اصفهان
فاطمه شايان تيران
اسامي برندگان مسابقه در روزنامه شاپرك 1- وحيد تاتار از گميشان 2- عبدالحنان بائي از گميشان 3- متين امامي از اسفراين 4- حسين قوسي از اسفراين 5- سعيد نامور راد از اسفراين 6- سيد جواد جلالي از شيروان 7- حميد خوش اندام از شيروان 8- سيد محمد فخر فاطمي از بجنورد 9- يوسف يوسفي از شيروان 10- شهريار كچرانلويي از بجنورد 11- اميرمهدي مشهدي حيدر از شهر ري 12- عليرضا عابدي از اراك 13- مائده مهري از شهرري 14- اميرحسين نعمتي از ورامين 15- معصومه يادگاري از ورامين 16- خديجه كريمي از زنجان 17- فاطمه شاه حسيني از تهران 18- پريسا پيرورمند از تهران 19- مهدي تقي زاده از شهرري 20- عاطفه شيرمحمدي از شهرري 21- فرزانه آقاجاني از شهرري 22- محبوبه سنگانيان از تهران 23- مهرزاد حاجي موسي از تهران 24- محمدجواد الواني از تهران 25- ايمان آزاد از تهران 26- مرتضي سالم نژاد از ورامين 27- مهسا عبدي از شهرري 28- عليرضا اوتادي از قم 29- رضا اصغرزاده كنگرلويي از سلماس 30- اسما اسماعيل زاده از اروميه 31- محمد نجفي نجف آباد از اروميه

32- فهيمه عباسعلي خمه از اليگودرز

33- محدثه زارع مولايي از قم

34- بشيره حسيني از قم

35- زهرا دارابي از قم

36- نرگس عيني از قم

37- مرتضي عباسي از قم