برندگان مسابقات اینترنتی

اعلام برندگان در مسابقه : برتر از آفتاب


فهرست برگزیدگان این مسابقه :


تعداد 20 شرکت کننده از كاربران سايت به عنوان برنده انتخاب شده اند .
جوايز برندگان در شهرستان ها به نشاني آنان ارسال مي‌شود و برندگان تهراني براي دريافت جوايز خود بايد به روابط عمومي كانون در تهران به نشاني خيابان فاطمي - مركز آفرينشهاي كانون مراجعه كنند .
نام شرکت کننده شهر
مينا يوسفي ن‍ژاد خمين
نرجس شیروانی مشهد
زهرا ولدی ایلام
مهسا ستاري نيكخو اردبيل
محدثه بیابانی بشرویه
محبوبه سنگانیان تهران
هانيه رنجبر خلخال
صغری خداکرمپور رفسنجان
مجتبی هادیان گل بیرجند
فاطمه فاضلی تهران
اميرحسين بهلولي سرخس
مطهره علي ن‍ژاد بيرجند
فاطمه آسماني مقدم بيرجند
محدثه قرباني راد بيرجند
مهناز اميرآبادي بيرجند
مهدي گنجي بيرجند
رسول رزمی هریس
رئوف کوچکی گنبد کاووس
رضا گلاب فروش تبريز
اامین رحمانی فرد شیراز