این مسابقه با محور آیات قرآن کریم تهیه و تنظیم شده است. » این مسابقه با محور آیات قرآن کریم تهیه و تنظیم شده است.


در صورت تمایل نظر خود را درباره این مسابقه بنویسید

to post a comment. You must be logged in