با اهدای خون ما، یک بیمار به زندگی لبخند می زند. قبل از جواب به سوالات سایت سازمان انتقال خون را ببینید. » با اهدای خون ما، یک بیمار به زندگی لبخند می زند. قبل از جواب به سوالات سایت سازمان انتقال خون را ببینید.


در صورت تمایل نظر خود را درباره این مسابقه بنویسید

to post a comment. You must be logged in