Emam-sajjad-2 » Emam-sajjad-2


3 Responses to “Emam-sajjad-2”


  1. يكي از 5 نفري كه در تاريخ بسيار گريه كرد
    در سوگي بسيار بزرگ
    كسي كه صاحب كتاب گرانقدر صحيفه سجاديه است


  2. بیا مهدی شب هجران سحر کن .
    قدر لحظه به لحظه ی زندگیتان را بدانید و بدانید راز دانایی و توانایی این است مطالعه مطالعه مطالعه- نوشته ای از عالم گرد


  3. اي سجده كننده عشق گويي توفقط لايق سجده اي

در صورت تمایل نظر خود را درباره این مسابقه بنویسید

to post a comment. You must be logged in